VI etapp - Pirita

mi.re
Rattur
Postitusi: 541
Liitunud: 31. 07. 2005. 18:20

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas mi.re » 14. 08. 2012. 00:46

Head foormulased,
järgnevalt minu pisike arutlus sellel palju intriige kütnud teemal, mis sisaldab nii minu isiklikku arvamust kui ka argumente, millest lähtuvalt tegi Filter Temposõidu Karikasarja korraldajate kogu otsuse, et sarja koondarvestuses loevad võistleja viied parimad etappidelt teenitud punktid.

Mäletan kui veel ise sportlasena igal nädalavahetusel võistlemas käisin. Sageli mõtlesin, miks need korraldajad nii saamatud on, et nii mõndagi lihtsat ja elementaarset puudujääki korralduses ei kõrvalda. Mulle tundus, et mis see võistluskorraldus siis ikka ära ei ole - tuled kohale, viskad telgid püsti, korjad raha kokku ja lähed minema. Alles nüüd, olles ise korraldajate leeris, näen ma, milline töö seisneb tegelikult ühe ladusalt korraldatud võistluse taga. Alles nüüd mõistan, et korralduses esinevate vigade parandamine ei seisne pahatihti mitte valikus hea ja halva vahel, vaid valikus halva ja halva vahel, millest üks halb on vaid veidike parem kui teine halb.

Vaatleme kasvõi raja turvalisust. Kui korraldada avatud liiklusega rattavõistlus, siis on vaid aja küsimus, millal mõni auto rikub mõne võistleja soorituse. Et seda stsenaariumit vältida, siis tuleb sulgeda võistlustrassil liiklus. Viimane aga omakorda tekitab olukorra, kus on vaid aja küsimus, millal mõni takistustest häiritud autojuht suuremat sorti skandaali korraldab. Seega millised on korraldaja valikud: riskida võistlejate pahameelega või riskida kohalike elanike ja muidu liiklejate meelepahaga. Ilmselt lahendus seisneb tasakaalupunkti leidmises. Mõjuva põhjusega autod, kellel on ikka tõsine vajadus läbi pääseda, lastakse trassile - mis aga saab siis kui see üksik läbi lastud auto põhjustab trassil õnnetuse; kes jääb süüdi? Loomulikult vastutab korraldaja, kes peab siis aru andma juba õige mitmel rindel: võistlejatele, avalikkusele, politseile ja kannatanutele, kellele tuleb pahatihti hüvitada ka materiaalsed kahjud. Millise valiku teeksite teie antud probleemistikus?

Miks ma seda liikluse temaatikat siin käsitlen? Selle pärast, et täpselt analoogne on olukord ka praegu. Kui otsustada koondarvestus ehitada kuue etapi punktide baasil, siis tähendaks see suure osa sarja traditsioone austavate inimeste välja vihastamist, päädides hooaja kiireima tempomehe võidust ilma jätmisega. Olgu siinkohal mainitud veel tõsiasi, et esimese hooga ei meenu mulle mitte ühtegi rahvaspordi sarja, kus läheksid hooaja kokkuvõttes kõik etapid arvesse. Seda, mis juhtub aga siis kui langetada otsus traditsioonilise viieetapilise punktiarvestuse kasuks, võime lugeda siit samast foorumist. Võin teile kinnitada, et viimase nädala jooksul olen saanud hulgaliselt oma veendumust kaitsvat tagasisidet mõlema leeri esindajatelt.

Kui nüüd hakata sarja juhendi peale laiemalt mõtlema, siis juhendiga on olulised ära määrata nii koondarvestuse koostamise põhimõtted kui ka täpsed kriteeriumid. Tuleb kindlaks määrata, kas koondarvestust peetakse punktide alusel, aegade liitmise teel nagu enamikel velotuuridel või mingitel kolmandatel põhimõtetel. Just seda meie juhend ka tegi, määrates koondarvestus koostamise aluseks punktid: ,,Protokoll koostatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, sarja kokkuvõttes aga etappidelt teenitud punktide järgi.“ Eraldi tuleb aga ära täpsustada ka täpsed punktide arvestamise kriteeriumid – mitme etapi tulemused koondarvestusse lähevad ning kui palju mingi koha eest punkte antakse. Kahetsusväärselt just siia hetkel koer maetud ongi, sest kevadel ununes inimliku eksituse tõttu juhendist arvesse minevate etappide arvu täpsustus välja. Olgem ausad, juhend ei ütle, et arvesse lähevad kuuelt etapilt kogutud punktid nagu ka ei ütle juhend, et koondprotokoll koostatakse KÕIGILT etappidelt teenitud punktide järgi. Juhend määrab kindlaks lihtsalt koondprotokolli koostamise põhimõtte, jättes etappide arvu määratlemata. Mida keegi sellest lausest järeldab, on muidugi omaette tõlgendamise küsimus.

Olgu järeldamisega kuidas on, ent minu meelest on võistluskorralduse juures oluline nii korrektse juhendi olemasolu kui ka selle juhendi inimlik ja heatahtlik tõlgendamine. Ma olen veendunud, et keegi meist ei sooviks osaleda rattavõistlustel, mille korraldajad unustaksid igasuguse terve mõistuse kasutamise ning veaksid vaid näpuga juhendist järge. Olgu siinkohal näitena toodud Filter Temposõidu Karikasarja juhendi punkt number 17, kus on kirjas, et kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest. Teisisõnu, kui juhendi külge jäigalt klammerduda, siis ei tohiks me kedagi starti lubada ilma tulede ja signaalkellata. Samuti näiteks stardimaksude probleemistik. Teatavasti kehtib sarjas nõue, et stardimaksu ülekanne tuleb sooritada registreerimisega samal päeval, võistlejate, kelle stardimaks pole järgmise päeva lõunaks laekunud, registreering tühistatakse. Kujutate te aga ette olukorda, kus me ei lubaks starti võistlejat, kes registreeris ennast näiteks esmaspäeva õhtul, ent kelle stardimaks laekus järgmisel päeval lõunal kell 12:01? Jah, juhendi järgi oleks meil õigus tema registreering tühistada ning teda starti mitte lubada, ent praktikas oleks see ju absurdne.

Tulles tagasi koondarvestuse probleemide juurde, siis antud juhul langetas kohtunikekogu otsuse, et sarja koondarvestus tehakse viie etapi põhjal: nii nagu see on olnud eelnevatel aastatel, nii nagu see on olnud plaanis tänavuse sarja algusest saadik ning nii nagu seda on kinnitatud suusõnaliselt kõigile küsijatele. Kui sellele otsusele on ilmtingimata tarvis juhendist lähtuvat juriidilist põhjendust, siis loomulikult võiks selle ka kokku kirjutada: ,,Filter Temposõidu Karikasarja 2012 aasta juhend sätestab punktis 14 koondarvestuse koostamise põhimõtte, ent jätab kahetsusväärselt määratlemata täpse arvesse mineva etappide arvu. Lähtuvalt sama juhendi punkti 17 viimasest sättest, lahendab kõik juhendi määratlemata küsimused kohtunikekogu. Kohtunikekogu arutas antud teemat ning otsustas, et arvesse lähevad iga võistleja viied parimad etappidelt teenitud punktid.“

Mis puudutab juhendi muutmist, siis tegelikult olen nõus, et ei hooaja keskel ega ka mitte järgselt ei tohiks juhendit muuta. Juhendisse täpsustuse sisse viimine oli minu poolt kiirustatud samm. Siiski teeksin ma aga vahet juhendi muutmisel ja täiendamisel. Muutmisena käsitleksin tegevust, mille tulemusena kustutatakse mõni juhendis olev lause või muudetakse selle sõnastust. Praegusel juhul ei ole kustutatud ega muudetud mitte ühtegi eelnevalt juhendis olnud lauset. Lisati juurde vaid täpsustus arvesse mineva etappide arvuga – juhendit täiendati tühistamata ühtegi seni kehtinud klauslit. Aga sõltumata sellest arutame teemat uuesti kolmapäeval sarja kohtunikega ning nende nõusolekul ennistan juhendi esialgse kuju. Siiski tuleb silmas pidada, et antud juhenditäpsustuse tühistamine ei muudaks kohtunikekogu otsust koondarvestuse küsimuses, sest kohtunikekogu tegi oma otsuse esialgsest juhendist lähtuvalt, olles seisukohal, et sarja juhend määrast kindlaks vaid koondarvestuse koostamise põhimõtte, jättes määramata arvesse minevate etappide arvu.

Head võistlejad, mõistan teie pahameelt ja möönan, et see on täielikult õigustatud – sarja juhend peaks niivõrd olulises küsimuses, kui seda on koondarvestus, olema üheselt tõlgendatav ja filigraanne. Siiski küsiks ma teilt kõigilt, et mis on selle avaliku arutelu eesmärk, miks me siin omavahel tülitseme? Võin teile siiralt kinnitada, et keegi ei ole pahatahtlikult juhendist ühte punkti kevadel välja unustanud ega soovi ka praegu kellelegi sihipäraselt meelepaha põhjustada. Kas see, et objektiivselt võttes sarja parim mees oma võidust ilma jääb, on tõesti eesmärk? Ei, ei usu ma seda ning olen veendunud, et tegelikult enamik siin foorumis kõnelejaid jagab kohtunike kogu käsitlust nii palju, et viie etapi arvestamine tagab sportlikus mõttes objektiivsema paremusjärjestuse, kuivõrd hooaja jooksul võib ka kõige tugevamat ja stabiilsemat sportlast tabada mõnel etapil tehniline rike või terviseprobleem. Kuue etapi arvestamine väärtustab ennekõike osavõttu ning selle väärtustamiseks näeb juhend ette aukirja ,,Kuus korda osalenud“. Usun, et siinse arutelu eesmärgiks on pigem olnud juhtida korraldajate tähelepanu juhendi puudusele ning see eesmärk on nüüdseks ka täidetud. Mis puudutab koondarvestuse lõpplahendust, siis kahjuks ei oska mina siinkohal mõlemat võistlejateleeri rahuldavat lahendust leida. Kui keegi oskab, siis olge head ja andke mulle nõu. Olen meelsasti valmis nii sellel kui ka teistel sarja korraldust puudutavatel teemadel diskuteerima.

rai66
Rattur
Postitusi: 814
Liitunud: 04. 04. 2007. 09:41

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas rai66 » 14. 08. 2012. 10:23

Mina, kes ma osalesin ainult ühel etapil olen piisavalt neutraalne isik hetkel. Juhendid loen alati läbi ja minu jaoks oli juba ammu arusaamatu, et kui mitu etappi kokkuvõttes arvesse läheb. Ka mina ei tea võistlust, kus läheks kõik kirja. Oleks ma tahtnud sarjas ka kokkuvõtet, oleks ma toetunud eelmise aasta etapi arvudele või selle üle küsinud. Siiamaani seda keegi ei teinud. Antud juhul oli kohtunikekogul täelik õigus teha vastav täpsustus.Minuarust on Mihkel teinud väga tublit tööd ja toonud ka Tallinna inimestele võistlused koduukse ette. Juhtub ka suurematel võistlustel palju suuremaid möödalaskmisi. Meenutagem või jalgpalli MM-i mõnda valesti arvestatud või arvestamatta väravat. Või Londoni OM-i mõningaid proteste, mis rahuldati ja mõni jäi ka rahuldamatta.

powerman
Rattur
Postitusi: 150
Liitunud: 01. 07. 2010. 09:02

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas powerman » 14. 08. 2012. 13:19

Sōitsin eelmisel aastal kōiki etappe, sōitsin sellel aastal kōiki etappe, sōidan ka loodetavasti järgmisel aastal kōiki etappe ja ilus oleks, kui tulemustes juhindutakse juhendist aga mis siis ikka - minu koht paraneks ehk 15 vōrra 6 etapi arvestamisel aga mitte see pole tähtis - arvan, et enamik vōistleb temposōidus iseendaga, tuulega, pärast tulemusi vaadates ka kaassōitjatega ja läks nagu läks - järgmine hooaeg on jälle üsna varsti tulemas-)

Kasutaja avatar
Villem T
Rattur
Postitusi: 2112
Liitunud: 05. 07. 2004. 11:32

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas Villem T » 14. 08. 2012. 18:08

Võrreldaval maastikurattakolmapäevakute ühel hooajal läksid kõik kogutud punktid/etapid arvesse. Mis selles mõistusevastast on - "päris" sportlastel lähevad ju karikasarjades ka kõik etapid kirja? Ja kui juba võistlemist nii tõsiselt võtta, siis miks mitte. Kes tahab lihtsalt teada saada, kas on naabrimehest kiirem või mitte, sellele piisab ka ühe etapi tulemustest.

andresle
Rattur
Postitusi: 757
Liitunud: 03. 11. 2009. 09:30

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas andresle » 15. 08. 2012. 08:37

Olen neutraalne, sest pole osalenud ühelgi etapil. Juriidiliselt on õigus teema tõstatajal, filosoofiliselt korraldajal. Olen käinud väga paljudel rahvusvahelistel (sh.UCI-kategooria) maanteesõidu võistlustel, kus pea igal rikuti mingit juhendi või võistlusmääruse punkti. Enamik jäi nii nagu situatsioon välja mängis. Üksikuid tulemusi on takkajärgi muudetud.
Mina pakun lahenduseks välja selle, et korraldaja koostab mitteametliku punktitabeli 6 etapi põhjal ka ning iga 5-etapi-arvestuses-peksa-saanud-sportlane võib oma sponsori juurde kaasa võtta ka mitteametliku tabeli. Kas oled sarjas 3. või 6. või 36. või 48. ei vääri seda, et nii pikalt halvustada (seni kuuldu põhjal) väga hästi korraldatud võistlusi.
Kes kasutas väljendit "klient", see omagu mune ja ärgu kunagi selle "klienditeenindaja" juurest teenust ostku vaid valigu teine. Seega Eesti maanteesõidus mitte midagi.
+12 Reilele (y)

Vika
Rattur
Postitusi: 236
Liitunud: 10. 06. 2008. 10:49

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas Vika » 28. 09. 2012. 08:03

Huvi pärast veel üks küsimus juhendi kohta.
Juhendis on kirjas: "Võistkondlikus arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes diplomi ja esemelise või rahalise auhinnaga kolme parimat võistkonda."
Kui aga vaatame excel faili siis seal on kirjas: "kokku 52 autasutatavat ja üks tiim"
See on siis Temposõidu arvestuses.
Milline on õige?

Kasutaja avatar
KaupoR
Rattur
Postitusi: 6763
Liitunud: 10. 03. 2005. 14:11

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas KaupoR » 28. 09. 2012. 08:16

Õige on nii nagu korraldaja arvab :) Nagu me juba nägime, siis juhend oli avaldatud lihtsalt niisama.
If everything's under control, you're going too slow!

mi.re
Rattur
Postitusi: 541
Liitunud: 31. 07. 2005. 18:20

Re: VI etapp - Pirita

Postitus Postitas mi.re » 29. 09. 2012. 19:25

Autasustati nii kolme parimat tiimi TT sarjas kui ka MNT sarjas. Seega nii nagu juhend ette näeb.

Teisest teemast, väljavõte TT sarja juhendist:

*Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes diplomi, karika ja esemelise või rahalise auhinnaga kõikide vanuseklasside võitjaid kinnitatud sarja koondprotokolli alusel; kõikide vanuseklasside 2. ja 3. koha omaniku autasustatakse diplomi ja karikaga.

Me autasustasime täiendavalt II ja III koha saajaid ka esemelise auhinnaga, olgugi, et väikese väärtusega auhinnaga, kuid siiski. Juhend seda ei nõudnud. Kaupo, kas peaksime korrektsuse huvides auhinnad II ja III koha saajatelt tagasi küsima? Juhend ju ei luba neid autasustada.

Vasta

Mine “Filter Temposõidu Karikasari 2012”